Το blog δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσεις τις πολύπλευρες δυνατότητες της δουλειάς μας. Πολλές ιδιαίτερες φωτογραφίσεις μπορούν να παρουσιαστούν μέσα στο blog.